La Tour Ichigaya Sadohara II

Shinjuku-ku, Ichigayasadoharacho

¥900,000 /m